Spoločnosť ALVIOM a.s. vznikla za účelom poskytovania kvalitných služieb v oblasti medzinárodnej automobilovej dopravy tovarov na trhoch, ktoré sú pre väčšinu európskych dopravných firiem netradičné a to: Ukrajina, Ruská Federácia, Bielorusko, krajiny kaukazského a stredoázijského regiónu, krajiny Blízkeho Východu (Irán, Afganistan) a takisto Mongolsko.

Vozový park, vodiči a dispečeri, vykonávajúci tieto prepravy pod záštitou našej spoločnosti majú dlhodobé a bohaté skúsenosti pri vykonávaní prepráv v týchto krajinách, čo je zárukou toho, že dokážeme splniť aj tie najnáročnejšie úlohy a byť ozajstnou oporou pri realizácii Vašich obchodných operácií. Na individuálny dopyt klienta zabezpečíme prepravy aj do iných, krajín Ázie a Európy.

Dlhodobé skúsenosti a prehľad na trhu medzinárodných prepráv zakladateľov spoločnosti Vám zaručí ponuku aktuálnych a reálnych cien za prepravy. V plnom rozsahu zabezpečujeme informačnú podporu prepravy pre majiteľa nákladu. Profesionálne pristupujeme k záväzkom, ktoré sme na seba prevzali vrátane časovej osi prepravy.

Naši pracovníci odborne organizujú a sledujú samotný priebeh prepravy podľa dohody s klientom od momentu naloženia až po vyloženie nákladu z prepravného prostriedku. Vysoká kvalifikovanosť pracovníkov, znalosť špecifík prepráv vykonávaných mnohokrát v extrémne komplikovaných prírodných ako aj legislatívnych podmienkach a takisto široká sieť kontaktov v jednotlivých krajinách umožňuje rýchle a operatívne riešenia výhodné pre klienta.

Kontakty:

ALVIOM a.s.

Sídlo: 

Bystrická 11, SK-900 33  Marianka, Slovenská republika

IČO: 

46 188 088

IČ DPH: 

SK2023293514

E-mail: 

+421 910 133289

Tel: 

transport@alviom.com

Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5516/B

Bankové spojenie:

IBAN:

SK40 7500 0000 0040 2181 1871

BIC:

CEKOSKBX

Banka: 

Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, SK-815 63 Bratislava

Dokumenty:

Zasielateľstvo
Poistenie

Výskum:

Veda a inovácie

Rozvojový zámer spoločnosti ALVIOM, a.s. sa v roku 2019 premietol do rozšírenia oblasti jej pôsobnosti. Je založený na výsledkoch realizovaných úloh činnosti spoločnosti. Rozvojový zámer tiež predstavuje výskumno-inovačné ciele. Na plnení týchto cieľov sa bude podieľať tím odborníkov zložený tak z interných ako aj externých pracovníkov, partnerov a zainteresovaných strán.

Vplyv technológie na spoločnosť a hospodárstvo je významný. Pokrok je bezpochyby neuveriteľný a spoločnosť ho správne vo svojom rozvojovom zámere zdôrazňuje. Strategickým cieľom výskumného zámeru je poznatkami stimulovať udržateľný rozvoj založený na synergii vedy a praxe na princípoch zelenej ekonomiky, obehového hospodárstva a biohospodárstva.